Tysnes sparebank cup 2024

TYSNES SPAREBANK CUP 2024

 

Reiso gras og kunstgras

 

6. – 7.  Juli

Njardar/Tysnes har gleda av å ynskja alle lag velkomen til årets utgave av «gatecupen» på Tysnes.

23 lag er påmeldt til cupen i år.
Totalt skal det avviklast 54 kampar.

Klasse 1 og 2 vert spelt som 7-ar fotball på bane ca. 40m x 60m.
Klasse 3 blir spelt som 5-ar fotball på bane ca. 25m x 40m

Klasseinndeling:       klasse 1: ”Lettbeinte menn” – inntil 2 aktive pr. lag

                                   klasse 2: ”Sårbeinte menn”  – ingen aktive på laga.

                                   klasse 3: «Dameklassen» – inntil 3 aktive pr. lag.
                                    

REGLAR:

Klasse 1 og 2 vert spelt som 7-ar fotball, dvs. 1 keeper og 6 utespelarar på banen samstundes. Det kan nyttast 4 innbyttarar i klasse 1 og 7 innbyttarar i klasse 2.

Klasse 3 vert spelt som 5-ar fotball, dvs. 1 keeper og 4 utespelarar på banen samstundes.

Med aktive i klasse 1 meiner me alle spelarar som har spelt seriekampar f.o.m. 5 div. og høgare i 2024. 

I klasse 2 kan det ikkje vera med aktive, uansett nivå, dvs. ingen som har spelt seriekampar i 2024, alt frå aldersbestemt fotball t.o.m seniorfotball.

Med aktive i klasse 3 meiner me alle som har spelt seriekampar i 2024, alt frå aldersbestemt fotball t.o.m seniorfotball.

Dersom ein spelar fotball aktivt i utlandet vert dette også å rekna som aktivt, uansett klasse.
Er du i tvil? Spør cupnemnda.

Spelarar f.o.m 40 år og oppover vert ikkje rekna som aktive, uansett klasse.

Mistanke om juks vil bli sjekka opp i, av cupnemd. Juks kan føre til diskvalifisering.

Lagleiar må registrera laget før fyrste kamp, og ein kan ikkje endra laglista etter at den er levert. Aktive spelarar må merkast av på laglista.

NB!! Ein spelar kan kun delta på eitt lag.

For øvrig vanlege spelereglar etter NFF’ sitt reglement for 7-ar fotball.

Me gjer i den samanheng merksam på følgjande:

– keeper kan kasta/sparka ut ballen når ballen har vore over «dødlinja» eller etter redning, men 
   ikkje over midtbanen. Ballen er først i spel når den er utanfor målfeltet.

 – vanlege reglar vil gjelda ved evt. utvisningar, dvs. det kan ikkje setjast innpå spelar for den 

   som vert utvist. Grad av overtredelse vil avgjera om spelaren må stå over neste kamp/fleire kampar. Aktuell dommar avgjer dette.

– Spelarar som ikkje nyttar leggskinn kan bli vist bort frå banen og kan først koma innpå 
   igjen når dette er retta opp. Dei som evt. ikkje nyttar leggskinn gjer dette på eige ansvar i 
   høve til evt. skader. Alle spelarar vert oppmoda om å nytta leggskinn.

Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 vert diskvalifisert! Dette gjeld også dersom lag i klasse 2 nyttar aktive spelarar.

Lag som nyttar meir enn 3 aktive i klasse 3 vert diskvalifisert!

KAMPAVVIKLING:

Innleiande rundar laurdag. Sluttspel søndag.

Innleiande rundar vert spelt som serie.

I klasse 1 går dei 4 beste laga i kvar gruppe vidare til sluttspelet 

I klasse 2 går vinnaren av gruppe A direkte til semi-finale. Resten av laga i klasse 2 spelar om semi-finale plass via kvartfinalar lørdag ettermiddag.

I klasse 3 går dei 4 beste laga vidare til sluttspelet. 

Sluttspel vert arrangert som cup. Ved uavgjort resultat i sluttspelet vert kampane avgjort med straffekonkurranse.

SPELETID:

2 x 13 minutt pr.kamp med maks. 2 min. pause

LAGOPPSTILLING:

Oppmøte med registrering i sekretæriatet min. ein halv time før fyrste kampstart.

Kvart lag må levera inn liste med namn på spelarane sine seinast ein halv time før laget sin første kamp. Merk av på spelarlista kven som er aktive i klasse 1 og 3.


Spelarlista kan ikkje endrast etter den er levert inn før første kamp.
Ved mistanke om juks/bruk av for mange aktive kan ein spelar bli bedt om å vise legitimasjon.

JURY:

Arrangør-nemda er også jury-nemnd. Evt. protestar må leverast skriftleg til sekretæriatet min. 1 time etter at kampen er ferdig. Protestgebyr kr.200,- (vert refundert dersom protesten vert teken til følgje). Tlf. Cupnemnd: 47665241

PREMIAR:

Lagpremie og premie til kvar spelar for dei 3 beste laga i kvar klasse.

Fair Play pris (gjeld felles for alle klasser).

Premieutdeling søndag for alle klassane, når alle finalane er ferdigspelt.  

NB!! 
Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 blir diskvalifisert!
Lag som nyttarm eir enn 3 aktive i klasse 3 blir diskvalifisert!
Dette gjeld også dersom lag i klasse 2 nyttar aktive spelarar.

NB!! All bruk av alkohol inne på området er forbode!
         Spelarar som nyt alkohol vil bli diskvalifisert og vist vekk.

PULJEINNDELING                                               TYSNES SPAREBANK CUP 2024

KLASSE 1 – LETTBEINTE MENN

GRUPPE ALAGLEIAR
Boca JuniorsTommy Bjørkelund
SuperlagetThomas Hagen
Milf & skillsJonas Hagen-Lunde
NoldusKåre Martin Kleppe
Alvin og gjengenAlvin S. Lunde
GRUPPE BLAGLEIAR
Beerfest FcAlexander Kleppe
Bacon FcFrederik Bjørkelund
Go`nokSjurd Pedersen
Galanten jrJørgen Austvik
  

 

KLASSE 2 – SÅRBEINTE MENN

GRUPPE ALAGLEIAR
Kollektiv kraftYvonne Kongsvik
Pils og pasninger fcØrjan Pettersen
Lave forventninger fcMartin Rekkum
FusakamerateneEsben Nordtveit
GRUPPE BLAGLEIAR
Unreal MadridSean Murphy
Feige lagCarsten Simonsen
SøndagsgjengenRonny Hagen
  

KLASSE 3 – Damer

GRUPPE CLAGLEIAR
SkambeinaSandra Valencia
Boca ladiesTommy Bjørkelund
Klovner i kampRikke Vermedal
Hat-tricksSolfrid B. Smith
Gutta kruttRikke Dalen Hagen

Innleiande kampar lørdag 6. juli -REISO   Tysnes Sparebank Cup 2024.                            

TidspunktKamparResultatKlasseBane
0900-0930Bacon FcGalanten jr 1G2
 SkambeinaGutta krutt 3G3
      
0930-1000Kollektiv KraftPils og pasninger Fc 2G1
 Lave Forventninger FcFusakameratene 2G2
 Boca LadiesHat-tricks 3G3
      
1000-1030Boca Juniors Alvin og gjengen 1G1
SuperlagetNoldus 1G2
 Galanten jrGo`nok 1KG1
      
1030-1100Feige lagSøndagsgjengen 2G1
Pils og pasninger FcLave forventinger Fc 2G2
Boca ladiesSkambeina 3G3
     
1100-1130NoldusMilf & skills 1G1
Alvin og gjengenSuperlaget 1G2
Bacon FcGo´nok 1KG1
Hat-tricksGutta krutt 3G3
     
1130-1200FusakameratenePils og pasninger fc 2G1
Kollektiv kraftLave forventninger 2G2
Klovner i kampBoca ladies 3G3
     
1200-1230Go`nokBeerfest 1G1
Boca juniorsSuperlaget 1G2
Unreal madridFeige lag 2KG1
Alvin og gjengenNoldus 1KG2
1230-1300FusakamerateneKollektiv kraft 2G1
Klovner i kampSkambeina 3G3
     
1300-1330Boca juniorsNoldus 1G1
SuperlagetMilf & skills 1G2
Bacon fcBeerfest fc 1KG1
Gutta kruttBoca ladies 3G3
1330-1400SøndagsgjengenUnreal Madrid 2G1
Hat-tricksSkambeina 3G3
     
1400-1430Beerfest Galanten 1G1
Milf & skillsBoca juniors 1G2
Gutta kruttKlovner i kamp 3G3
     
1430-1500A2 B3 2G1
A3B2 2G2
B1A4 2KG1
     
1500-1530Alvin & gjengenMilf & skills 1G1
Klovner i kamp Hat-tricks 3G3

Kvartfinalar klasse 2 Sårbeinte menn

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
011430-1500A2-B3   2G1
021430-1500A3-B2   2G2
031430-1500B1-A4 2KG1
  A1 går vidare på walkover til semifinaler 2 

Bane G1: Grasbane nærast parkering– 7-ar 

Bane G2: Grasbane nærast kunstgraset – 7-ar 

Bane KG1: Kunstgrasbane nærast kioskbygg – 7ar

Bane KG2: Kunstgrasbane lengst oppe – 7-ar 

Sluttspel søndag 7.juli – REISO     Tysnes Sparebank Cup 2024. 

Semifinalar klasse 2

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
11200-1230Vinnar kamp 01 – vinnar kamp 03   2G1
21200-1230A1 – vinnar kamp 02   2G2

Semifinalar klasse 3

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
31200-1230A1 – A4   3G3
41230-1300A2 – A3   3G3

Kvartfinalar klasse 1 Lettbeinte menn

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
51230-1300A1-B4   1G1
61230-1300B1-A4   1G2
71300-1330B2-A3 1G1
81300-1330A2-B3 1G2

Bronsefinale klasse 2 Sårbeinte menn

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
91330-1400Tapar kamp 1 – Tapar kamp 2    2G1

Finale klasse 3 Damer

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
101330-1400 Vinnar kamp 3 – Vinnar kamp 4  3G3

Semifinaler klasse 1 Lettbeinte menn

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
111400-1430Vinnar kamp 5 – Vinnar kamp 7    1G1
121400-1430Vinnar kamp 6 – Vinnar kamp 8   1G2

Finale klasse 2 Sårbeinte menn

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
131430-1500Vinnar kamp 1 – Vinnar kamp 2   2G1

Bronsefinale klasse 1 Lettbeinte menn

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
131500-1530Tapar kamp 11 – Tapar kamp 12    1G1

Finale klasse 1 Lettbeinte menn

Kamp nr.TidspunktKamparResultatKlasseBane
141530-1600Vinnar kamp 11 – Vinnar kamp 12   1G1

Bane G1: Grasbane nærast parkering– 7-ar 

Bane G2: Grasbane nærast kunstgraset – 7-ar 

Bane KG1: Kunstgrasbane nærast kioskbygg – 7ar

Bane KG2: Kunstgrasbane lengst oppe – 7-ar 

Print Friendly, PDF & Email