Politiattest

Søknad om politiattest

Slik gjer du:

  1. Last ned søknadsskjema:
    http://www.nif.idrett.no/files/{86E830BC-9991-4C84-B735-D12A18AAF40B}.pdf
  2. Skriv ut skjemaet og fyll ut felt A.
  3. Lever søknaden til sportsleg leiar.
    Du kan også scanna inn søknaden og senda den som vedlegg på e-post til per.vermedal@haugnett.no
  4. Klubben sender søknadene samla vidare til politiet.
  5. Politiet sender attesten som ordinær post til den som søknaden gjeld for. Den vert IKKJE sendt til idrettslaget.
  6. Den som søknaden gjeld for, skal framvisa sin politiattest til idrettslaget. Det kjem nærare informasjon om tidspunkt og stad for dette.

Njardar/Tysnes skal ikkje lagra attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personar som ikkje har framvist politiattest utan merknad, kan ikke setjast til oppgåver som medfører eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Norges Idrettsforbund har kome med pålegg om at inntil ein gitt lagleiar/trenar har fått politiattest, må han ha med seg ein annan vaksenperson på trening.