Medlemskontigent

Denne vil bli oppdatert januar 2017.

Til og med 10 år Kr.,-
11 og 12 år Kr. ,-
13 – 16 år Kr. ,-
Student Kr. ,-
over 16 år Kr. ,-
Støttemedlem Kr. ,-

Det vil bli delt ut giro på trening med betalingsinfo.

HUSK Å KRYSSE AV FOR KVITTERINGSOBLAT SOM KAN LIMAST PÅ MEDLEMSKORT

Alternativt konto nr. 3525 40 42259 merk med namn og lag.