Medlemskontigent

Oppdatert januar 2018

Til og med 10 år Kr350,-
11 og 12 år Kr450,-
13 – 16 år Kr600,-
Student Kr600,-
over 16 år a-lag Kr1200,-
over 16 år ikke a-lag Kr400,-

Støttemedlem: Kr200,-

Alternativt konto nr. 3525 40 42259 merk med namn og lag.

NB: Leiar og medlemsansvarlig får fullmakt til å gje dispensasjon i særskilde høve.