Grupper, info, kampoppsett + resultat fredag

Resultat finn du lengre nede på sida!
Etter mange timar arbeid er no kampoppsettet satt saman utifra dei forskjellige ønsker og krav dei ulike laga har. Det er mykje jobb å få alt til å passa i hop, men me håpar at me no er i mål. Me tar sjølvsagt forbehold om feil i oppsettet og legg til at det KAN komma endringar.

Me minnar om påmeldingsavgifta som fortsatt ikkje er betalt av mange lag. 

Til slutt minnar me om at det ligg mange dugnadstimar fra mange personar bak denne helga og det er viktig å hugsa på fair play og ha respekt både ovenfor arrangørar og motspelarar.
Hugs òg på at mange av dommarane stiller frivillig opp på dugnadsdømming. Ha respekt for jobben dei gjer!
Dersom nokon frå ditt lag òg kan hjelpa til med noko, enten det er dømming, rydding etc. henvend deg i sekretariatet.
Me tar i mot all hjelp me kan få!

God cuphelg, mvh. Cupnemnda og Njardar/Tysnes.

TYSNES SPAREBANK CUP 2019

Reiso gras og kunstgras

5. – 7. Juli 2019

Njardar/Tysnes har gleda av å ynskja alle lag velkomen til den 23. ”gate-cupen” på rad.

36 lag er påmeldt til cupen i år fordelt på 7 damelag og 30 herrelag.

Totalt skal det avviklast 89 kampar.

 

Klasse 1 og 2 vert spelt som 7-ar fotball på bane ca. 40m x 60m.

Klasse 5 vert spelt som 5-ar fotball på bane ca. 25m x 40m.
Klasse 4: Kun 2 lag påmeldt. Desse spelar i gruppe saman med klasse 5. Finale søndag mellom desse to ”lettbeinte” laga.

 

Klasseinndeling:       klasse 1: ”Lettbeinte menn” – inntil 2 aktive pr. lag

klasse 2: ”Sårbeinte menn”  – ingen aktive på laga.
klasse 4: ”Lettbeinte damer” – Inntil 2 aktive pr. lag
(kun 1 på banen om gangen mot ”sårbeinte” lag i gruppespel.

klasse 5: ”Sårbeinte damer” – ingen aktive på laga

REGLAR:

Klasse 1 og 2 vert spelt som 7-ar fotball, dvs. 1 keeper og 6 utespelarar på banen samstundes. Det kan nyttast 4 innbyttarar i klasse 1 og 7 innbyttarar i klasse 2.

 

Klasse 5 vert spelt som 5-ar fotball, dvs. 1 keeper og 4 utespelarar på banen samstundes. Det kan nyttast 4 innbyttarar i klasse 5.

 

Med aktive i klasse 1 meiner me alle spelarar som har spelt seriekampar f.o.m. 5 div. og høgare i 2019.

I klasse 2 og 5 kan det ikkje vera med aktive, uansett nivå, dvs. ingen som har spelt seriekampar i 2019, alt frå aldersbestemt fotball t.o.m seniorfotball.

Spelarar f.o.m 40 år og oppover vert ikkje rekna som aktive, uansett klasse.

Mistanke om juks vil bli sjekka opp i av cupnemd. Juks kan føre til diskvalifisering.

NB!!Ein spelar kan kun delta på eitt lag.

 

For øvrig vanlege spelereglar etter NFF’ sitt reglement for 7-ar fotball.

Me gjer i den samanheng merksam på følgjande:

– keeper kan kasta/sparka ut ballen når ballen har vore over «dødlinja» eller etter redning, men
ikkje over midtbanen. Ballen er først i spel når den er utanfor målfeltet.

– vanlege reglar vil gjelda ved evt. utvisningar, dvs. det kan ikkje setjast innpå spelar for den

som vert utvist. Grad av overtredelse vil avgjera om spelaren må stå over neste kamp/fleire kampar.

– Spelarar som ikkje nyttar leggskinn kan bli vist bort frå banen og kan først koma innpå
igjen når dette er retta opp. Dei som evt. ikkje nyttar leggskinn gjer dette på eige ansvar i
høve til evt. skader. Alle spelarar vert oppmoda om å nytta leggskinn.

 

Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 vert diskvalifisert! Dette gjeld også dersom lag i klasse 2 eller 5 nyttar aktive spelarar.

 

KAMPAVVIKLING:

Innleiande rundar fredag kveld og laurdag. Sluttspel søndag for klasse 1, 2 og 5.

Innleiande rundar vert spelt som serie.

 

I klasse 1 går dei 2 beste laga i kvar gruppe vidare til sluttspelet..

I klasse 2 går dei 2 beste laga i kvar gruppe vidare til sluttspelet saman med dei to beste 3ar.

I klasse 4 spelar dei 2 påmeldte laga finale søndag.

I klasse 5 går dei 4 beste laga i gruppa vidare til semifinalar. Dei 2 dårligaste ryk ut.

 

Sluttspel vert arrangert som cup. Ved uavgjort resultat i sluttspelet vert kampane avgjort med straffekonkurranse.

 

SPELETID:

2 x 13 minutt pr.kamp med maks. 2 min. pause

 

LAGOPPSTILLING:

Oppmøte med registrering i sekretæriatet min. ein halv time før kampstart.

Kvart lag må levera inn liste med namn på spelarane sine seinast ein halv time før laget sin første kamp. Merk av på spelarlista kven som er aktive i klasse 1.
Spelarlista kan ikkje endrast etter den er levert inn før første kamp.

 

JURY:

Arrangør-nemda er også jury-nemnd. Evt. protestar må leverast skriftleg til sekretæriatet min. 1 time etter at kampen er ferdig. Protestgebyr kr.200,- (vert refundert dersom protesten vert teken til følgje).

 

PREMIAR:

Premie til dei 2 beste laga i kvar klasse.

Lagpremie og premie til kvar spelar for dei to beste laga i kvar klasse.

Fair Play pris (gjeld felles for alle klasser).

Premieutdeling søndag for alle klassane, når alle finalane er ferdigspelt.

NB!!
Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 diskvalifisert!
Dette gjeld også dersom lag i klasse 2 eller 5 nyttar aktive spelarar.

 

 

NB!! All bruk av alkohol inne på området er forbode!
Spelarar som nyt alkohol vil bli diskvalifisert og vist vekk.

 

PULJEINNDELING                                             TYSNES SPAREBANK CUP 2019.

KLASSE 1 – LETTBEINTE MENN

 

GRUPPE A LAGLEIAR
The Ramblers Vidar Hansen
Go-nok Sjurd Pedersen
Beerfest Fc Alexander G. Kleppe
Barn av regnbuen Endre Vermedal

 

GRUPPE B LAGLEIAR
Fifa street Vegar Ludvigsen
Boca juniors Tommy Bjørkelund
Ibra m/venner Morten Dahle
Ølstykke Fc Ole Fredrik Midttvedt
Galanten Jr Jørgen Austvik

 

GRUPPE C LAGLEIAR
Kraksagjelæ Bk Harald Kjellevold
Fyrelandslaget Alexander Sagstad
Torkel e god Knut Henrik Kilen
Fk Jazzing Stian Olsnes

 

GRUPPE D LAGLEIAR
Superlaget Thomas Hagen
Bacon Fc Fredrik Bjørkelund
Noldus i.l 1.laget Terje Vevatne
Kvamsdalfondet Lars Dahle

KLASSE 2 – SÅRBEINTE MENN

 

GRUPPE A LAGLEIAR
Noldus i.l a-laget Terje Vevatne
Kristoffer UTD Kjetil Totland
The Dørmænens Erik Nybø
Rosenknopp Alex Lunde
Boxerbabes Johannes Haugsjerd

 

GRUPPE B LAGLEIAR
SV Twello Old Stars Edo Hamersma
Deafpool Oscar Gerritsen
Flamengo stars Arild Markhus
Sjøtrollo Kenneth Fagerbakk

 

GRUPPE C LAGLEIAR
Gymmen Stein Erik Olsen
Feige lag Halvard Dalsgård
TG16 Torstein F. Lunde
O2 Hestar Håvard H. Bjørndal

KLASSE 5 – SÅRBEINTE DAMER

 

GRUPPE A LAGLEIAR
Flamingos Rebekka Rabben
Frittgåande mus Siril Sundfjord
Charlies Angels Charlotte Baardsen
Skambeina Malin Kongsvik
Hashtags Yvonne Kongsvik
Klovner i kamp Rikke Vermedal
5 jenter 1 cup Alexandra Fenne

 

Hoveddommarar:
Åge Eide
Frode Wold
Markus Moum
Raymond Nesse

-Resten av dommarane dømmer på dugnad.

 

Innleiande kampar fredag 5. juli – REISO                     Tysnes Sparebank Cup 2019.

Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
1730-1800 Skambeina Klovner i kamp  0-8 5 5
1800-1830 Go-nok Beerfest Fc 2-1 1 1
1830-1900 Torkel e god Fk Jazzing 0-5 1 1
  Rosenknopp Boxerbabes 0-2 2 2
  Skambeina 5 jenter 1 cup 3-3 5 5
1900-1930 Ølstykke Fc Galanten jr 1-3 1 1
  Noldus i.l 1.Laget Bacon Fc 1-2 1 2
  5 jenter 1 cup Charlies angels 0-3 5 5
1930-2000 Rosenknopp Noldus i.l a-laget 3-1 2 2
  Flamingos Klovner i kamp 1-16 5 5
2000-2030 Feige lag O2 Hestar 1-4 2 1
  Klovner i kamp 5 jenter 1 cup 10-1 5 5
2030-2100 Flamingos Hashtags 1-1 5 5

Innleiande kampar lørdag 6. juli -REISO             Tysnes Sparebank Cup 2019.

Tidspunkt Kampar   Resultat Klasse Bane
0900-0930 Kristoffer Utd The Dørmænens 2 2
  Charlies angels Flamingos 5 5
0930-1000 Gymmen TG16 2 1
  Flamengo stars Deafpool 2 2
  Barn av regnbuen The ramblers 1 3
  Hashtags 5 jenter 1 cup 5 5
1000-1030 Rosenknopp The Dørmænens 2 1
  Noldus il A-laget Kristoffer utd 2 2
  Fifa street Ibra m/venner 1 3
  Kraksagjelæ Torkel e god 1 4
  Skambeina Flamingos 5 5
1030-1100 Superlaget Kvamsdalfondet 1 1
  Ølstykke Fc Boca Juniors 1 2
  Feige lag TG16 1 3
  The Dørmænens Boxerbabes 2 4
  Charlies angels Skambeina 5 5
1100-1130 Fyrelandslaget Kraksagjelæ bk 1 1
  Galanten jr Fifa street 1 2
  Beerfest fc Barn av regnbuen 1 3
  Flamingos Frittgåande mus 5 5
1130-1200 Go-nok The ramblers 1 1
  Kvamsdalfondet Noldus i.l 1.laget 1 2
  SV Twello old stars Flamengo stars 2 3
  TG16 O2 Hestar 2 4
  Klovner i kamp Hashtags 5 5

 

1200-1230 Superlaget Bacon fc 1 1
  Feige lag Gymmen 2 2
  Fyrelandslaget Torkel e god 1 3
  Hashtags Frittgåande mus 5 5
1230-1300 Ibra m/venner Ølstykke fc 1 1
  Fifa street Boca juniors 1 2
  Fk Jazzing Kraksagjelæ 1 3
  Frittgåande mus Charlies angels 5 5
1300-1330 The Dørmænens Noldus i.l a-laget 2 1
  Kristoffer utd Rosenknopp 2 2
  O2 Hestar Gymmen 2 3
  5 jenter 1 cup Flamingos 5 5
1330 –1400 The Ramblers Beerfest fc 1 1
  Boca juniors Galanten jr 1 2
  Bacon fc Kvamsdalfondet 1 3
  5 jenter 1 cup Frittgåande mus 5 5
1400 –1430 SV Twello old stars Deafpool 1 1
  Sjøtrollo Flamengo stars 2 2
  Fyrelandslaget Fk jazzing 1 3
  Noldus i.l A-laget Boxerbabes 2 4
  Hashtags Skambeina 5 5
1430-1500 Go-nok Barn av regnbuen 1 1
  Fifa street Ølstykke fc 1 2
  Galanten jr Ibra m/venner 1 3
  Noldus i.l 1.laget Superlaget 1 4
  Klovner I kamp Charlies angels 5 5
1500-1530 Deafpool Sjøtrollo 2 1
  Frittgåande mus Skambeina 5 5
1530-1600 Charlies angels Hashtags 5 5
  Boxerbabes Kristoffer Utd 2 1
  Ibra m/venner Boca Juniors 1 2
1600-1630 Klovner I kamp Frittgåande mus 5 5
  Sjøtrollo SV Twello Old stars 2 2

 

 

Sluttspel søndag 7.juli – REISO    Tysnes Sparebank Cup 2019:

 

KLASSANE FOR MENN

 

Kvartfinaler klasse 2

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
1 1200-1230 A1 – ?3

 

2 1
2 1200-1230 B1 – ?3

 

2 2
3 1300-1330 C1 – B2

 

2 3
4 1300-1330 C2- A2

 

2 4

 

Kvartfinaler klasse 1 Lettbeinte menn

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
5 1230-1300 A1-D2

 

1 1
6 1230-1300 B1-C2

 

1 2
7 1330-1400 C1–B2

 

1 3
8 1330-1400 D1-A2

 

1 4

 

 

Semifinaler klasse 2 Sårbeinte menn

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
9 1400-1430 Vinnar kamp 1 – Vinnar kamp 2

 

 

 

2 1
10 1400-1430 Vinnar kamp 3 – Vinnar kamp 4 2 2

 

Semifinaler klasse 1 Lettbeinte menn

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
11 1430-1500 Vinnar kamp 5 – Vinnar kamp 6

 

 

 

2 1
12 1430-1500 Vinnar kamp 7 – Vinnar kamp 8 2 2

 

 

Finale klasse 2 Sårbeinte menn

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
13 1500-1530 Vinnar kamp 9 – Vinnar kamp 10

 

 

 

2 1

 

 

Finale klasse 1 Lettbeinte menn

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
14 1530-1600 Vinnar kamp 11 – Vinnar kamp 12

 

 

 

1 2

 

 

KLASSANE FOR DAMER

 

 

Semifinale klasse 5 Sårbeinte damer

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
1 1230-1300 Best plasserte sårbeint – 4. best plasserte sårbeint

 

5 5
2 1300-1330 Nest best plasserte sårbeint – 3. Best plasserte sårbeint

 

5 5

 

 

Finale klasse 4 Lettbeinte damer

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
3 1330-1400 Finale mellom dei to påmeldte lettbeinte laga

 

 

 

4 5

 

Finale klasse 5 Sårbeinte damer

 

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
4 1400-1430 Vinnar kamp 1- Vinnar kamp 2  

 

5 5

 

Bane 1: Grasbane nærast parkering– 7-ar

 

Bane 2: Grasbane nærast kunstgraset – 7-ar

 

Bane 3: Kunstgrasbane nærast kioskbygg – 7ar

 

Bane 4: Kunstgrasbane lengst oppe – 7-ar

 

Bane 5: Grasbane – 5-ar

 

Print Friendly, PDF & Email