KAMPOPPSETT TYSNES SPAREBANK CUP 2016

Njardar/Tysnes har gleda av å ynskja alle lag velkomen til Tysnes Sparebank Cup for 20.året på rad.
45 lag er påmelt til årets cup fordelt på 12 damelag og 33 herrelag.
Totalt skal det avviklast 88 kampar.

Fredag 1.juli kl.1800 – kl.2100: Innleiande kampar
Lørdag 2.juli kl.0900 – kl.1600: Innleiande kampar med finaler for klasse 3 og 4
Søndag 3.juli kl.1200 – kl.1600: Sluttspel klasse 1,2 og 5.

Open kiosk alle dagar.

NB! Revidert 23.06.16:
Gjeld klasse 1, gruppe C, der det er etteranmeldt eitt lag slik at det blir 4 lag i denne gruppa også.
Ingen endringar i kampane for dei andre klassane og gruppene.

ÂÂ

TYSNES SPAREBANK CUP 2016

Reiso gras og kunstgras

1.juli – 3.juli

Njardar/Tysnes har gleda av å ynskja alle lag velkomen til den 20. ”gate-cupen” på rad.

 

45 lag er påmeldt til cupen i år fordelt på 12 damelag og 33 herrelag.
Totalt skal det avviklast 88 kampar.

Klasse 1, 2 og 3 vert spelt som 7-ar fotball på bane ca. 40m x 60m.

Klasse 4 og 5 vert spelt som 5-ar fotball på bane ca. 25m x 40m.

Klasseinndeling:

klasse 1: ”Lettbeinte menn” – inntil 2 aktive pr. lag

klasse 2: ”Sårbeinte menn” – ingen aktive på laga

klasse 3: ”Stivbeinte menn” – frå og med 40 år og oppover

klasse 4: ”Lettbeinte damer” – inntil 2 aktive pr. lag

klasse 5: ”Sårbeinte damer” – ingen aktive på laga

REGLAR:

Klasse 1, 2 og 3 vert spelt som 7-ar fotball, dvs. 1 keeper og 6 utespelarar på banen samstundes. Det kan nyttast 4 innbyttarar i klasse 1 og 7 innbyttarar i klasse 2 og 3.

Klasse 4 og 5 vert spelt som 5-ar fotball, dvs. 1 keeper og 4 utespelarar på banen samstundes. Det kan nyttast 3 innbyttarar i klasse 4 og 4 innbyttarar i klasse 5.

NB!!

Med aktive i klasse 1 meiner me alle spelarar som har spelt seriekampar f.o.m. 5 div. og høgare i 2016.

I klasse 2 og 5 kan det ikkje vera med aktive, uansett nivå, dvs. ingen som har spelt seriekampar i 2016, alt frå aldersbestemt fotball t.o.m seniorfotball.

Med aktive i klasse 4 meiner me alle som har spelt seriekampar i 2016, alt frå aldersbestemt fotball t.o.m seniorfotball.

Spelarar f.o.m 40 år og oppover vert ikkje rekna som aktive, uansett klasse.

NB!! Ein spelar kan kun delta på eitt lag.

For øvrig vanlege spelereglar etter NFF’ sitt reglement for 7-ar fotball.

Me gjer i den samanheng merksam på følgjande:

– keeper kan kasta/sparka ut ballen når ballen har vore over «dødlinja» eller etter redning, menÂ
ikkje over midtbanen. Ballen er først i spel når den er utanfor målfeltet.

– vanlege reglar vil gjelda ved evt. utvisningar, dvs. det kan ikkje setjast innpå spelar for den

 som vert utvist. Grad av overtredelse vil avgjera om spelaren må stå over neste kamp.

– Spelarar som ikkje nyttar leggskinn kan bli vist bort frå banen og kan først koma innpåÂ
  igjen når dette er retta opp. Dei som evt. ikkje nyttar leggskinn gjer dette på eige ansvar iÂ
høve til evt. skader. Alle spelarar vert oppmoda om å nytta leggskinn.

NB!! Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 og 4 vert diskvalifisert!!

KAMPAVVIKLING:

Innleiande rundar fredag kveld og laurdag. Sluttspel søndag for klasse 1, 2 og 5.
Klasse 3 og 4 vert ferdigspelt laurdag.

Innleiande rundar vert spelt som serie.

I klasse 1 går dei 2 beste laga i kvar gruppe vidare til sluttspelet samt dei 2 beste trear-laga.

I klasse 2 går dei 2 beste laga i kvar gruppe vidare til sluttspelet.

I klasse 3 går vinnaren i kvar gruppe til semifinale medan nr.2 og 3 i gruppene spelar kvartfinale om dei to siste semifinaleplassane.

I klasse 4 er det 3 lag med. Laga spelar enkel serie. Nr.1 i gruppa går til finale medan nr.2 og 3 i gruppa spelar om den siste finaleplassen (semifinale).

I klasse 5 går dei 2 beste laga i kvar gruppe vidare til semifinale.

Sluttspel vert arrangert som cup. Ved uavgjort resultat i sluttspelet vert kampane avgjort med straffekonkurranse.

SPELETID:

2 x 13 minutt pr.kamp med maks. 2 min. pause

LAGOPPSTILLING:

Oppmøte med registrering i sekretæriatet min. ein halv time før kampstart.

Kvart lag må levera inn liste med namn på spelarane sine seinast ein halv time før laget sin første kamp. Merk av på spelarlista kven som er aktive i klasse 1 og 4.
Spelarlista kan ikkje endrast etter den er levert inn før første kamp.

 

JURY:

Arrangør-nemda er også jury-nemnd. Evt. protestar må leverast skriftleg til sekretæriatet min. 1 time etter at kampen er ferdig. Protestgebyr kr.200,- (vert refundert dersom protesten vert teken til følgje).

PREMIAR:

Premie til dei 4 beste laga i kvar klasse.

Lagpremie og premie til kvar spelar for dei to beste laga i kvar klasse. Lagpremie til tredjeplassane, dvs. tapande semifinalister.

Fair Play pris (gjeld felles for alle klasser).

Premieutdeling for klasse 3 og 4 om laurdagen, og søndagen for dei andre klassane når alle finalane er ferdigspelt.

NB!! Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 og 4 vert diskvalifisert!

NB!! All bruk av alkohol inne på området er forbode!
  Spelarar som nyt alkohol vil bli diskvalifisert!

Â

PULJEINNDELING TYSNES SPAREBANK CUP 2016.

Â

KLASSE 1 – LETTBEINTE MENN

Â

GRUPPE A LAGLEIAR GRUPPE B LAGLEIAR
Boca Juniors Tommy Bjørkelund Superlaget Thomas Hagen
Löve Sondre Langeland Pylseboden BK Viljar Haavik
Barn av regnbuen Gard Bakke Bacon FC Fredrik S. Bjørkelund
Boges Disipler Dag Tore Markhus Powerpuff Guttene Steffen Lampe

Â

ÂÂ

Â

GRUPPE C LAGLEIAR
Beerfest FC Heine Henanger
Noldus IL 1.laget Terje Vevatne
Galanten jr. Jørgen Austvik
Red Stars Rune Myklebust

Â

ÂÂ

Â

KLASSE 2 – SÅRBEINTE MENN

Â

GRUPPE A LAGLEIAR GRUPPE B LAGLEIAR
Nederlaget Trym Dinessen TG 16 Torstein F. Lunde
Sivertshaaland FC Jan Thore Lippestad Olsen Brothers André Olsen
Feige lag Halvard Dalsgård Kristoffer United Kjetil Totland
Deafboys Arne Nesse Ølvimsane Stian Skarvatun

Â

ÂÂ

Â

GRUPPE C LAGLEIAR GRUPPE D LAGLEIAR
Gymmen Stein Erik Olsen Team Sagvåg Stian Hystad
1650 Kleppe Bjarte Soltvedt De hensynsløse Lars Jørgen Thorland
Flamengo Stars Arild Markhus Leftovers Matthias Brandt
Noldus IL A-laget Terje Vevatne ÂÂ ÂÂ

Â

ÂÂ

Â

KLASSE 3 – STIVBEINTE MENN

Â

GRUPPE A LAGLEIAR GRUPPE B LAGLEIAR
No Hope Gjelland Ørjan Berntsen Ikkje dei yngste Sigmund Søreide
Sjøfararane Odd Magnar Volden Rosenknopp Alex Lunde
FC Galanten Geir Austvik Strekken City Torbjørn Onarheim

Â

ÂÂ

Â

KLASSE 4 – LETTBEINTE DAMER

Â

GRUPPE A LAGLEIAR
Fotballerinas Ragnhild Gjerstad
Gullfisken Britt Lise O. Volden
Klovner i kamp Ane Vermedal

Â

ÂÂ

Â

KLASSE 5 – SÅRBEINTE DAMER

Â

GRUPPE A LAGLEIAR GRUPPE B LAGLEIAR
Bad Intentions Pernilla Epland Frittgåande mus Siril Sundfjord
Samme som i fjor Cecilie F. H. Hansen Jokers Ina Borlaug
Lårhønene Marita Lie Nesse Charlies Angels Rød Charlotte Baardsen
Fotballfruene Ida Kristine Kleppe HSD Janne Eikeland
Charlies Angels Gul Charlotte Baardsen ÂÂ ÂÂ

Â

ÂÂ

ÂÂ

Â

Innleiande kampar fredag 1.juli – REISO

Â

Tidspunkt Kampar ÂÂ Resultat Klasse Bane
1800-1830 Noldus IL 1.laget Beerfest FC ÂÂ 1 G1
ÂÂ Superlaget Bacon FC ÂÂ 1 G2
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1830-1900 Nederlaget Sivertshaaland FC ÂÂ 2 G1
ÂÂ Strekken City Ikkje dei yngste ÂÂ 3 G2
ÂÂ Lårhønene Samme som i fjor ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1900-1930 Noldus IL 1.laget Galanten jr. ÂÂ 1 G1
ÂÂ Pylseboden BK Powerpuff Guttene ÂÂ 1 G2
ÂÂ Fotballfruene Charlies Angels Gul ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1930-2000 Sivertshaaland FC Deafboys ÂÂ 2 G1
ÂÂ Strekken City Rosenknopp ÂÂ 3 G2
ÂÂ Nederlaget Feige lag ÂÂ 2 K1
ÂÂ Lårhønene Bad Intentions ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
2000-2030 Superlaget Powerpuff Guttene ÂÂ 1 G1
ÂÂ Galanten jr. Beerfest FC ÂÂ 1 G2
ÂÂ Samme som i fjor Charlies Angels Gul ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
2030-2100 Feige lag Deafboys ÂÂ 2 G1
ÂÂ Ikkje dei yngste Rosenknopp ÂÂ 3 G2
ÂÂ Fotballfruene Bad Intentions ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ

Â

Innleiande kampar lørdag 2.juli -REISO 

Â

Tidspunkt Kampar   Resultat Klasse Bane
0900-0930 Boca jr. Löve ÂÂ 1 G1
ÂÂ Boges Disipler Barn av regnbuen ÂÂ 1 G2
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
0930-1000 Superlaget Pylseboden BK ÂÂ 1 G1
ÂÂ Bacon FC Powerpuff Guttene ÂÂ 1 G2
ÂÂ Sjøfararane No Hope Gjelland ÂÂ 3 K1
ÂÂ Lårhønene Charlies Angels Gul ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1000-1030 Boca jr. Barn av regnbuen ÂÂ 1 G1
ÂÂ Boges Disipler Löve ÂÂ 1 G2
ÂÂ Samme som ifjor Fotballfruene ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1030-1100 1650 Kleppe Noldus IL A-laget ÂÂ 3 G1
ÂÂ Flamengo Stars Gymmen ÂÂ 2 G2
ÂÂ FC Galanten Sjøfararane ÂÂ 2 K1
ÂÂ Charlies Angels Rød Jokers ÂÂ 5 G3
ÂÂ Fotballerinas Klovner i kamp ÂÂ 4 K2
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1100-1130 Bacon FC Pylseboden BK ÂÂ 1 G1
ÂÂ Feige Lag Sivertshaaland FC ÂÂ 2 G2
ÂÂ Nederlaget Deafboys ÂÂ 2 K1
ÂÂ Frittgående mus HSD ÂÂ 5 G3
ÂÂ Bad Intentions Charlies Angels Gul ÂÂ 5 K4
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1130-1200 Olsen Brothers TG16 ÂÂ 2 G1
ÂÂ Kristoffer United Ølvimsane ÂÂ 2 G2
ÂÂ Lårhønene Fotballfruene ÂÂ 5 G3
ÂÂ Fotballerinas Gullfisken ÂÂ 4 K1
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1200-1230 Boca jr. Boges Disipler ÂÂ 1 G1
ÂÂ Barn av regnbuen Löve ÂÂ 1 G2
ÂÂ FC Galanten No Hope Gjelland ÂÂ 3 K1
ÂÂ Samme som ifjor Bad Intentions ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1230-1300 1650 Kleppe Flamengo Stars ÂÂ 2 G1
ÂÂ Gymmen Noldus IL A-laget ÂÂ 2 G2
ÂÂ Charlies Angels Rød Frittgående mus ÂÂ 5 G3
ÂÂ Klovner i kamp Gullfisken ÂÂ 4 K2
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1300-1330 Kristoffer United TG16 ÂÂ 2 G1
ÂÂ Olsen Brothers Ølvimsane ÂÂ 2 G2
ÂÂ Red Stars Beerfest FC ÂÂ 1 K1
ÂÂ HSD Jokers ÂÂ 5 G3
      ÂÂ
1330-1400 Kvartfinale klasse 3 ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
ÂÂ A2 B3 ÂÂ 3 G1
ÂÂ B2 A3 ÂÂ 3 G2
ÂÂ Team Sagvåg De hensynsløse ÂÂ 2 K1
ÂÂ Nr.2 klasse 4 Nr.3 klasse 4 ÂÂ 4 K2
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1400-1430 1650 Kleppe Gymmen ÂÂ 2 G1
ÂÂ Noldus IL A-laget Flamengo Stars ÂÂ 2 G2
ÂÂ Galanten jr. Red Stars ÂÂ 1 K1
ÂÂ Charlies Angels Rød HSD ÂÂ 5 G3
      ÂÂ
1430-1500 Semifinale klasse 3 ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
ÂÂ A1 B2/A3 ÂÂ 3 G1
ÂÂ B1 A2/B3 ÂÂ 3 G2
ÂÂ De hensynsløse Leftovers ÂÂ 2 K1
ÂÂ Jokers Frittgående mus ÂÂ 5 G3
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
1500-1530 Kristoffer United Olsen Brothers ÂÂ 2 G1
ÂÂ TG16 Ølvimsane ÂÂ 2 G2
ÂÂ Noldus IL 1.laget Red Stars ÂÂ 1 K1
ÂÂ Finale klasse 4 ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
ÂÂ Nr.1 Vinnar nr.2/nr.3 ÂÂ 4 G3
      ÂÂ
1530-1600 Finale klasse 3 ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
ÂÂ Vinnar A1 – B2/A3 Vinnar B1 – A2/B3 ÂÂ 3 G1
ÂÂ Team Sagvåg Leftovers ÂÂ 2 G2
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ
ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ

Â

Banar:

Â

G1: grasbane 1 – 7-ar

Â

G2: grasbane 2 – 7-ar

Â

G3: grasbane 3 – 5-ar

Â

K1: kunstgrasbane – 7-ar

Â

K2: kunstgrasbane – 5-ar

Â

Sluttspel søndag 3.juli – REISO

Â

KLASSANE FOR MENN

Â

Kvartfinale klasse 2

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
1 1200-1230 A1 – D2 ÂÂ 2 1
2 1200-1230 B1 – A2 ÂÂ 2 2
3 1230-1300 C1 – B2 ÂÂ 2 1
4 1230-1300 D1 – C2 ÂÂ 2 2

Â

Kvartfinale klasse 1

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
5 1300-1330 A1 – ?3 ÂÂ 1 1
6 1300-1330 B1 – ?3 ÂÂ 1 2
7 1330-1400 C1 – B2 ÂÂ 1 1
8 1330-1400 C2 – A2 ÂÂ 1 2

Â

Semifinale klasse 2

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
9 1400-1430 Vinnar kamp 1 – Vinnar kamp 3 ÂÂ 2 1
10 1400-1430 Vinnar kamp 2 – Vinnar kamp 4 ÂÂ 2 2

Â

Semifinale klasse 1

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
11 1430-1500 Vinnar kamp 5 – Vinnar kamp 7 ÂÂ 1 1
12 1430-1500 Vinnar kamp 6 – Vinnar kamp 8 ÂÂ 1 2

 

Â

Finale klasse 2

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
13 1500-1530 Vinnar kamp 9 – Vinnar kamp 10 ÂÂ 1 2

Â

Finale klasse 1

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
14 1530-1600 Vinnar kamp 11 – Vinnar kamp 12 ÂÂ 2 1

 

Â

KLASSANE FOR DAMER

Â

Semifinale klasse 5

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
15 1300-1330 A1 – B2 ÂÂ 5 3
16 1330-1400 B1 – A2 ÂÂ 5 3

Â

Finale klasse 5

Â

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
17 1430-1500 Vinnar kamp 15 – Vinnar kamp 16 ÂÂ 5 3
Print Friendly, PDF & Email