Kampoppsett Tysnes Sparebank Cup 2015

Nedanfor finn du kampoppsettet for Tysnes Sparebank Cup 2015 som vert
arrangert 3. – 5.juli.

44 lg er påmeldt fordelt på 14 damelag og 30 herrelag.
Totalt skal det avviklast 95 kampar.

Kamptidspunkt:

Fredag 3.juli kl.1800 – 2100
Lørdag 4.juli kl.0900 – 1615
Søndag 5.juli kl.1200 – 1600

TYSNES SPAREBANK CUP 2015

Reiso gras og kunstgras

3.juli – 5.juli

Njardar/Tysnes ynskjer alle lag velkomen til den 19. ”gate-cupen” på rad.

44 lag er påmeldt til cupen i år fordelt på 14 damelag og 30 herrelag.
Totalt skal det avviklast 95 kampar.

Klasse 1, 2 og 3 vert spelt som 7-ar fotball på bane ca. 40m x 60m.
Klasse 4 og 5 vert spelt som 5-ar fotball på bane ca. 25m x 40m.

Klasseinndeling:        klasse 1: ”Lettbeinte menn” – inntil 2 aktive pr. lag

klasse 2: ”Sårbeinte menn” – ingen aktive på laga

klasse 3: ”Stivbeinte menn” – frå og med 40 år og oppover

klasse 4: ”Lettbeinte damer” – inntil 2 aktive pr. lag

klasse 5: ”Sårbeinte damer” – ingen aktive på laga

REGLAR:

Klasse 1, 2 og 3 vert spelt som 7-ar fotball, dvs. 1 keeper og 6 utespelarar på banen samstundes og det kan nyttast 4 innbyttarar.

Klasse 4 og 5 vert spelt som 5-ar fotball, dvs. 1 keeper og 4 utespelarar på banen samstundes og det kan nyttast 3 innbyttarar.

NB!!

Med aktive i klasse 1 meiner me alle spelarar som har spelt seriekampar f.o.m. 5 div. og høgare i 2015.

I klasse 2 og 5 kan det ikkje vera med aktive, uansett nivå, dvs. ingen som har spelt seriekampar i 2015, alt frå aldersbestemt fotball t.o.m seniorfotball.

Med aktive i klasse 4 meiner me alle som har spelt seriekampar i 2015, alt frå aldersbestemt fotball t.o.m seniorfotball.

Spelarar f.o.m 40 år og oppover vert ikkje rekna som aktive, uansett klasse.

NB!! Ein spelar kan kun delta på eitt lag.

For øvrig vanlege spelereglar etter NFF’ sitt reglement for 7-ar fotball.

Me gjer i den samanheng merksam på følgjande:

– keeper kan kasta/sparka ut ballen når ballen har vore over «dødlinja» eller etter redning, men
ikkje over midtbanen. Ballen er først i spel når den er utanfor målfeltet.

– vanlege reglar vil gjelda ved evt. utvisningar, dvs. det kan ikkje setjast innpå spelar for den

som vert utvist. Grad av overtredelse vil avgjera om spelaren må stå over neste kamp.

– Spelarar som evt. ikkje nyttar leggskinn, gjer dette på eige ansvar. Alle spelarar vert
oppmoda om å nytta leggskinn.

NB!! Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 og 4 vert diskvalifisert!!

KAMPAVVIKLING:

Innleiande rundar fredag kveld og laurdag. Sluttspel søndag.

Innleiande rundar vert spelt som serie.

I klasse 1 går dei 2 beste laga i kvar gruppe vidare til sluttspelet samt dei 2 beste trear-laga.

I klasse 2 går dei 2 beste laga i gruppe B og dei 3 beste laga i gruppe A og C vidare til kvartfinale.
I klasse 3 er det 5 lag med og det vert spelt ein enkel serie som vert avslutta laurdagen.

I klasse 4 er det 5 lag med og det vert spelt ein enkel serie som vert avslutta laurdagen.

I klasse 5 går dei 2 beste laga i kvar gruppe vidare til semifinale.

Sluttspel vert arrangert som cup. Ved uavgjort resultat i sluttspelet vert kampane avgjort med straffekonkurranse.

SPELETID:

2 x 13 minutt pr.kamp med maks. 2 min. pause

LAGOPPSTILLING:

Oppmøte med registrering i sekretæriatet min. ein halv time før kampstart.

Kvart lag må levera inn liste med namn på spelarane sine seinast ein halv time før laget sin første kamp. Merk av på spelarlista kven som er aktive i klasse 1 og 4.
Spelarlista kan ikkje endrast etter den er levert inn før første kamp.

JURY:
Arrangør-nemda er også jury-nemnd. Evt. protestar må leverast skriftleg til sekretæriatet min. 1 time etter at kampen er ferdig. Protestgebyr kr.200,- (vert refundert dersom protesten vert teken til følgje).

PREMIAR:

Premie til dei 4 beste laga i kvar klasse bortsett frå klasse 3 og 4 der nr.1, 2 og 3 vert premiert.

Lagpremie og premie til kvar spelar for dei to beste laga i kvar klasse. Lagpremie til tredjeplassane, dvs. tapande semifinalister.

Fair Play pris (gjeld felles for alle klasser).

Premieutdeling for klasse 3 og 4 om laurdagen, og søndagen for dei andre klassane når alle finalane er ferdigspelt.

NB!! Lag som nyttar meir enn 2 aktive i klasse 1 og 4 vert diskvalifisert!

 NB!! All bruk av alkohol inne på området er forbode!
Spelarar som nyt alkohol vil bli diskvalifisert!

PULJEINNDELING                                              TYSNES SPAREBANK CUP 2015.

KLASSE 1 – LETTBEINTE MENN

GRUPPE A LAGLEIAR GRUPPE B LAGLEIAR
Boca Juniors Tommy Bjørkelund Deafboys 1 Arne Nesse
Pylseboden ballklubb Hans Berge Barn av regnbuen Gard Bakke
Beerfest FC Heine Henanger Flamengo Stars Arild Markhus
Vaulen Beachboys Stian Myklebust SFG Dag Tore Markhus
FC Powerpuff Bjørn Onarheim Flyktningane Elvis Kalvans
GRUPPE C LAGLEIAR
Superlaget Offsiders Thomas Hagen
Bacon FC Fredrik S. Bjørkelund
Melkesyre Bjørn Tingvoll
Hot Legends Elite Simon Malkenes
Noldus IL 1.laget Terje Vevatne

KLASSE 2 – SÅRBEINTE MENN

GRUPPE A LAGLEIAR GRUPPE B LAGLEIAR
Lokomotiv Drange Lars Drange TG 16 Torstein F. Lunde
Sivertshaaland FC Jan Thore Lippestad UnReal Madrid Daniel Håvik
Bratwurst Rasenballsport Leipzig Håvard Malkenes Kristoffer United Kjetil Totland
    Leftovers Hanne Hope
GRUPPE C LAGLEIAR
Gymmen Stein Erik Olsen
Deafboys 2 Arne Nesse
Noldus IL A-laget Terje Vevatne
   

KLASSE 3 – STIVBEINTE MENN

GRUPPE A LAGLEIAR
No Hope Gjelland Ørjan Berntsen
Sjøfararane Odd Magnar Volden
FC Galanten Geir Austvik
Ikkje dei yngste Sigmund Søreide
Strekken City Torbjørn Onarheim

KLASSE 4 – LETTBEINTE DAMER

GRUPPE A LAGLEIAR
Samma som i fjor Elisabeth Ebbesvik
Gullfisken Britt Lise O. Volden
Klovner i kamp Rikke Vermedal
Girl power Nora H. Kleppe
Deafgirls Ane Serine Dimmen

KLASSE 5 – SÅRBEINTE DAMER

GRUPPE A LAGLEIAR GRUPPE B LAGLEIAR
Bad intentions Pernilla Epland Råtassene Anita Haukefær
Strevsomme maur Anita Økland Bakke Troublemakers Yvonne K. Eilertsen
Fotballfruene Victoria Søreide Frittgåande mus Siril Sundfjord
Best uten Balla Jorunn Dalland HSD Janne Eikeland
Charlie Angels Charlotte Baardsen    

Innleiande kampar fredag 3.juli – REISO                      Tysnes Sparebank Cup 2015.

Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
1800-1830 G1
Bacon FC Hot Legends Elite 1 G2
Samma som i fjor Girl power 4 G3
1830-1900 Bratwurst Rasenballsport Lepzig Sivertshaaland FC 2 G1
Strekken City Ikkje dei yngste 3 G2
Råtassene Troublemakers 5 G3
1900-1930 Beerfest FC FC Powerpuff 1 G1
Deafboys 1 Flyktningane 1 G2
Bad intentions Fotballfruene 5 G3
1930-2000 Lokomotiv Drange Sivertshaaland FC 2 G1
Sjøfararane Ikkje dei yngste 3 G2
Samma som i fjor Klovner i kamp 4 G3
2000-2030 SFG Flyktningane 1 G1
Bacon FC Noldus IL 1.laget 1 G2
Gullfisken Deafgirls 4 G3
2030-2100 Strekken City Sjøfararane 3 G1
FC Powerpuff Vaulen Beachboys 1 G2
Charlie Angels Strevsomme maur 5 G3

Innleiande kampar lørdag 4.juli -REISO                         Tysnes Sparebank Cup 2015.

Tidspunkt Kampar   Resultat Klasse Bane
0900-0930 Boca jr. Pylseboden ballklubb 1 G1
Deafboys 1 Barn av regnbuen 1 G2
Klovner i kamp Girl power 5 G3
0930-1000 Leftovers UnReal Madrid 2 G1
Kristoffer United TG16 2 G2
Best uten Balla Bad intentions 5 G3
1000-1030 Boca jr. Beerfest FC 1 G1
Pylseboden ballklubb FC Powerpuff 1 G2
Melkesyre Hot Legends Elite 1 K1
Strevsomme maur Fotballfruene 5 G3
Samma som ifjor Deafgirls 4 K2
1030-1100 Deafboys 1 Flamengo Stars 1 G1
Barn av regnbuen SFG 1 G2
FC Galanten No Hope Gjelland 3 K1
Gullfisken Girl power 4 G3
Carlie Angels Bad intentions 5 K2
1100-1130 Leftovers Kristoffer United 2 G1
TG16 UnReal Madrid 2 G2
Superlaget Offsiders Melkesyre 1 K1
Best uten Balla Fotballfruene 5 G3
HSD Råtassene 5 K2
1130-1200 Boca jr. FC Powerpuff 1 G1
Pylseboden ballklubb Vaulen Beachboys 1 G2
Hot Legends Elite Noldus IL 1.laget 1 K1
Deafgirls Girl power 4 G3
Gullfisken Klovner i kamp 4 K2
1200-1215 Pause med innslag frå Tysnes Idrettsåd
1215-1245 Barn av regnbuen Flyktningane 1 G1
Flamengo Stars SFG 1 G2
FC Galanten Sjøfararane 3 K1
Strevsomme maur Best uten Balla 5 G3
Charlie Angels Fotballfruene 5 K2
1245-1315 Leftovers TG16 2 G1
Kristoffer United UnReal Madrid 2 G2
Beerfest FC Vaulen Beachboys 1 K1
HSD Frittgående mus 5 G3
Deafgirls Klovner i kamp 4 K2
1315-1345 Strekken City No Hope Gjelland 3 G1
Superlaget Offsiders Bacon FC 1 G2
Noldus Il 1.laget Melkesyre 1 K1
Strevsomme maur Bad intentions 5 G3
1345-1415 Flamengo Stars Flyktningane 1 G1
Gymmen Noldus IL A-laget 2 G2
Boca jr. Vaulen Beachboys 1 K1
Pylseboden ballklubb Beerfest FC 1 K3
Råtassene Frittgående mus 5 G3
1415-1445 Lokomotiv Drange Bratwurst Rasenballsport Lepzig 2 G1
Sjøfararane No Hope Gjelland 3 G2
FC Galanten Ikkje dei yngste 3 K1
Best uten Balla Charlie Angels 5 G3
1445-1515 Barn av regnbuen Flamengo Stars 1 G1
Deafboys 1 SFG 1 G2
Gymmen Deafboys 2 2 K1
Superlaget Offsiders Noldus IL 1.laget 1 K3
HSD Troublemakers 5 G3
1515-1545 Bacon FC Melkesyre 1 G1
FC Galanten Strekken City 3 G2
No Hope Gjelland Ikkje dei yngste 3 K1
Gullfisken Samma som ifjor 4 G3
1545-1615 Noldus IL A-laget Deafboys 2 2 G1
Superlaget Offsiders Hot Legends Elite 1 G2
Frittgående mus Troublemakers 5 G3

Sluttspel søndag 5.juli – REISO     Tysnes Sparebank Cup 2015.

KLASSANE FOR MENN

Kvartfinale klasse 2

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
1 1200-1230 A1 – C2 2 1
2 1200-1230 A2 – B2 2 2
3 1230-1300 B1 – C3 2 1
4 1230-1300 C1 – A3 2 2

Kvartfinale klasse 1

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
5 1300-1330 A1 – ?3 1 1
6 1300-1330 B1 – ?3 1 2
7 1330-1400 C1 – B2 1 1
8 1330-1400 C2 – A2 1 2

Semifinale klasse 2

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
9 1400-1430 Vinnar kamp 1 – Vinnar kamp 3 2 1
10 1400-1430 Vinnar kamp 2 – Vinnar kamp 4 2 2

Semifinale klasse 1

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
11 1430-1500 Vinnar kamp 5 – Vinnar kamp 7 1 1
12 1430-1500 Vinnar kamp 6 – Vinnar kamp 8 1 2

 

 

Finale klasse 2

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
13 1500-1530 Vinnar kamp 9 – Vinnar kamp 10 1 2

Finale klasse 2

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
14 1530-1600 Vinnar kamp 11 – Vinnar kamp 12 2 1

 

 KLASSANE FOR DAMER

 Semifinale klasse 5

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
15 1300-1330 A1 – B2 5 3
16 1330-1400 B1 – A2 5 3

Finale klasse 5

Kamp nr. Tidspunkt Kampar Resultat Klasse Bane
17 1430-1500 Vinnar kamp 15 – Vinnar kamp 16
Print Friendly, PDF & Email