Medlemskontingent

Til og med 10 år Kr. 300,-
11 og 12 år Kr. 400,-
13 – 16 år Kr. 500,-
Student Kr. 500,-
over 16 år Kr. 700,-
Støttemedlem Kr. 200,-
Det vil bli delt ut giro på trening med betalingsinfo.

HUSK Å KRYSSE AV FOR KVITTERINGSOBLAT SOM KAN LIMAST PÅ MEDLEMSKORT

Alternativt konto nr. 3525 40 42259 merk med namn og lag.

Husk!
For dei som har vore med inne,
(ein gong eller meir) skal det betalast 100,-kr i tillegg til kontig.