Klubbhuset

Klubbhuset blir leigt ut.Pris kr.700,- pr dg + vask

Ring Per Vermedal 911 48 039

Det blir lagt ut mere info senere