Dommar

Link til tabell med kamp- og dommaroppsett

Excel-fil med kampoversikt og mulighet for å velja ut kampane til ditt lag 

Link til telefonliste til dommarar frå gutelaget og a-laget

 

MERK at det er oppmann sitt ansvar at det stiller dommar til kamp. Oppmann kontaktar dommar i god tid før kamp for å få bekrefta at han stiller, i tillegg bør dommar påminnast dagen før kamp.

Endringar i kampoppsett og eventuelle problem rapporterast til  oybak@statoil.com, men for at ein skal vera trygg på at dommaren kjem på plass må oppmann sjølv prøva å få tak i ny dommar frå vedlagte dommarliste.